Vähähiilisten hankintojen akatemia

Vähähiilisten hankintojen akatemian tavoitteena on auttaa osallistuja organisaatioita tekemään hankintojen johtamisen toimintamalli ja kategoriakohtaiset toteuttamissuunnitelmat​ vähähiilisten hankintojen toteuttamiseksi. Ohjelman aikana tunnistetaan kategoriakohtaiset päästöjen vähennysmahdollisuudet ja merkittävimmät kategoriat (vähähiilisyyspotentiaalit)​. 

Tavoitteena on aikaansaada pysyvä toimintamalli ja jatkuvan kehittämisen prosessi, joka kytkeytyy ilmasto-ja vastuullisuusjohtamisen kehittämiseen (toimenpidesuunnitelma)​.

Kohderyhmä

Kuntien, kuntayhtymien, valtion virastojen ja laitosten sekä seurakuntien hankintoihin osallistuvat henkilöt. Akatemiaan osallistuvan organisaation toivotaan kokoavan ryhmän, jossa on edustajina hankinnoista vastaava taho (esim. hankintapäällikkö, talouspäällikkö tms.), substanssiyksikö/toimialan edustajia, hankinta-asiantuntijoita, kestävyys-/vastuullisuusasiantuntija/-päällikkö sekä kehittämis- tai taloussuunnittelusta vastaava henkilö.

Tavoite

Osallistuvien organisaatioiden tavoitteena on laatia suunnitelma kestävien hankintojen toimintamallin luomiseksi organisaatioonsa sekä käynnistää pilottihankinnan valmistelu, jossa edistetään hiilineutraaliustavoitteita.  

Ohjelma ja aikataulu

Haku- ja valintaprosessi

Hakuaika vähähiilisten hankintojen kehitysohjelmaan on 17.1.-11.2.2022. O  Kaikki hakijaorganisaatiot haastatellaan viikoilla 5-7. Valitut organisaatiot julkaistaan ja valituille ilmoitetaan pääsystä ohjelmaan  tämän jälkeen. 

Hakuprosessista ja itse akatemiasta järjestettiin verkossa infotilaisuus maanantaina 24.1. Linkin hakutilaisuuden tallenteeseen saat lähettämässä sähköpostia osoitteeseen sini.marttinen@motiva.fi.

Ennakkotehtävän toteuttaminen

Osallistujille annetaan ennakkotehtävä kick off -tilaisuuden kutsun yhteydessä viimeistään maaliskuun 2022 alussa. 

Vähähiilisyys-akatemian Kick-off 16.3.2022 klo 9-11

Yhteinen tilaisuus kaikille kuudelle organisaatiolle verkossa. Tilaisuudessa esitellään kestävien hankintojen toimintamallia ja käydään ennakkotehtävän pohjalta tavoitetilan kirkastamisen keskustelut sekä esitellään vähähiilisyyspotentiaalin tarkastelua.

Työpajat ja organisaatiokohtaiset sparraukset  

Kaikille osallistujille järjestetään sekä  kaksi (2) yhteistä työpajaa että kaksi (2) organisaatiokohtaista sparrausta. Työpajat on suunnattu kaikille osallistujille ja niissä käydään kehittämiseen liittyviä asioita yhdessä keskustellen. Sparraukset ovat organisaatiokohtaisia tilaisuuksia, jotka sovitaan yhdessä organisaation kanssa. Niissä käsitellään ko. organisaation valitseman hankinnan valmistelua, suunnitellun toimintamallin käyttöön ottoa sekä muita organisaatiokohtaisia asioita. 

  • Ensimmäinen työpaja: 5.4.2022 klo 9-12  

  • Ensimmäinen organisaatiokohtainen sparraus: huhtikuussa 2022 (2 h).  

  • Toinen työpaja: 3.5.2022 klo 14-15 .

  • Toinen organisaatiokohtainen sparraus (sisäinen työpaja): toukokuussa 2022 (2 h).  

Lopputulosten esittely organisaation johdolle  

Osallistujaorganisaatio esittelee suunnitelmansa vähähiilisten hankintojen toimintamallista sekä sen soveltamisen valitsemansa pilottihankinnan valmistelussa organisaation johdolle.  

Vähähiilisyys-akatemian päätöstilaisuus 31.5.2022 klo 9-12 

Kaikkien osallistujaorganisaatioiden yhteinen päätöstilaisuudessa käydään läpi kunkin organisaation aikaansaamat suunnitelmat ja hankinta-asiakirjaluonnokset. 

Miten päästä mukaan Vähähiilisyys-akatemiaan?

Ohjelmaan hakeminen edellyttää, että organisaatio on osallistunut joko KEINO-akatemiaan tai valtion organisaatioiden osalta TOIMI 1 -projektiin tai TOIMI 2-projektiin. Kehitysohjelmaan osallistuvat organisaatiot käyvät läpi kaksivaiheisen hakuprosessin, jossa hakemusten ja haastattelujen perusteella mukaan valitaan enintään 6 julkisorganisaatiota.  

Hakijoiden valinnassa painotetaan :

  • kehittämishalukkuutta ja tahtotilaa vähähiilisyyden edistämiseen hankinnoilla   

  • johdon sitoutumista kestävyyden hankintojen toteuttamiseen ja hiilineutraalisuus teemojen edistämiseen   

  • organisaatiossa on jo tunnistettu hiilineutraalisuus tai vähähiilisyys  strategiseksi tavoitteeksi ja tehty siitä jollain tasolla oleva linjaus   

  • monialaisen tiimin (mm. toimiala, hankinnat, talous, kestävyys-/vastuullisuusasiantuntija/-päällikkö, kehittämispalvelut tms.) osallistumista valmennukseen 

tags