Kiertotaloushankintojen johtamisen akatemia

kiertotalousakatemia

Kiertotalouden teema-akatemia tarjoaa asiantuntijoiden valmennusta kiertotalouden edistämiseksi julkisilla hankinnoilla. Kiertotaloushankinnoilla voidaan vähentää luonnonvarojen kulutusta, saada aikaan kustannussäästöjä sekä luoda alueellista hyvinvointia. Käynnistyvä kiertotalous-akatemia painottuu rakentamisen kiertotalouteen.

KEINO-osaamiskeskus tarjoaa ensimmäistä kertaa kunnille sekä muille julkisille hankintaorganisaatioille kehittämisohjelman, joka keskittyy kiertotaloushankintoihin. Kiertotalous-akatemian painopisteenä on rakentaminen sisältäen infrarakentamisen, uudis- ja korjausrakentamisen sekä purkamisen, mutta muitakin hankintateemoja voi esittää pilottikohteiksi. Kehittämisohjelma vahvistaa organisaation kykyä johtaa kestäviä hankintoja, tunnistaa hankintojen mahdollisuuksia edistää kiertotaloutta sekä vauhdittaa omaa kiertotaloushankinnan pilottia.

Kohderyhmä

Kiertotalous-akatemiaan voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, valtion virastot ja laitokset, seurakunnat ja muut julkiset hankintayksiköt, joilla on vahva tahto kehittää hankintojen johtamista ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja ja työkaluja hankintojen valmisteluun, toteutukseen ja arviointiin. Osallistujilta edellytetään aiempaa pohjatyötä hankintojen johtamisen kehittämiseksi sekä sitoutumista teema-akatemian työskentelyyn. Osallistumiselle on määritelty kriteerit (ks. alla).
 

Ohjelma

Kiertotalous-akatemia toteutetaan syksyn 2022 ja alkuvuoden 2023 aikana.

29.9.2022 Kiertotalous-akatemian käynnistystilaisuus klo 13–16 Helsingissä
1.11.2022 Työpaja 1 (etätilaisuus)
12.1.2022 Työpaja 2 (etätilaisuus)
  Organisaatioiden sparraustilaisuudet
15.2.2023 Kiertotalous-akatemian päätöstilaisuus klo 13-16 Helsingissä
  Vuoden 2023 aikana yhteinen alumnitapaaminen sekä organisaatiokohtainen seurantatapaaminen.

Kiertotalousakatemian ohjelma aikajanalla

Kiertotalous-akatemian hyödyt

 • Tarjoaa asiantuntijasparrausta valittuun pilottihankitaan kiertotalouden toteuttamiseksi.
 • Vahvistaa osaamista liittyen hankintojen johtamiseen ja kiertotaloushankintojen onnistuneeseen toteutukseen.
 • Vahvistaa kykyä tunnistaa merkittävimmät hankintakategoriat kiertotalouden näkökulmasta ja ymmärtää hankintojen vaikutuksia.
 • Tarjoaa tietoa ja välineitä työn tueksi liittyen mm. markkina-analyysiin, markkinavuoropuheluun, hankintojen elinkaaren huomioimiseen, hankintakriteereihin, hankintasopimuksiin, mittareihin ja seurantaan.
 • Tarjoaa mahdollisuuden osallistua asiantuntijoiden ja kollegojen verkostoon, jossa kaikilla on vahva tahto edistää kiertotaloutta ja kestävää luonnonvarojen käyttöä hankintojen kautta.

Mitä kiertotalous-akatemia edellyttää organisaatiolta?

 • Avainhenkilöiden haastattelut alkuvaiheessa
 • Vastuuhenkilön nimeäminen
 • Osallistuminen tilaisuuksiin ja tehtävien suorittaminen
 • Sitoutumista valitun hankintapilotin edistämiseen ja tietojen toimittamiseen
 • Johdon, yhden toimialan tai teeman sekä monialaisen tiimin sitoutuminen kiertotalousakatemiaan (esimerkiksi kolme henkilöä: toimiala/liikelaitos/yhtiö, hankinnat, elinkeinotoimi, kehitys tai taloussuunnittelu)

Hakukriteerit

 • Kiertotaloushankintojen akatemiaan voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, valtion virastot ja laitokset, seurakunnat ja muut julkiset hankintayksiköt.
 • Organisaatiossa on jo tehty pohjatyötä hankintatoimen johtamisen kehittämisessä. Esimerkiksi osallistumalla KEINO-akatemiaan tai TOIMI-projektiin tai on muutoin vahvasti panostettu hankintojen johtamisen kehittämiseen.
 • Organisaatiolla on vahva tahtotila ja halukkuus sekä johtotason sitoutuminen edistää kiertotaloutta hankintojen kautta.
 • Osallistujat ovat valmiita jakamaan oppeja ja käytäntöjä ryhmän sisäisesti vertaisoppimisen edistämiseksi sekä kertoa tuloksista laajemmin oman organisaationsa sisällä.
 • Osallistujaorganisaatio pystyy osallistumaan järjestettäviin tilaisuuksiin ja sparrauksiin ohjelman aikavälillä. Työhön tulee sitouttaa johto, yksi toimiala tai teema ja monialainen tiimi (esim. 3 hlöä: toimiala, hankinnat, kehitys tai taloussuunnittelu). Organisaation tulee nimetä vastuuhenkilö.

 

 

 

tags