Innovaatio-akatemia

Kuva kädestä, joka ottaa kopin hehkulampusta

Innovaatio-akatemia auttaa organisaatioita tunnistamaan itselleen sopiva tapa johtaa uudistumista innovatiivisten hankintojen avulla.

Lähtökohtana ovat vaikuttavuustavoitteet ja tunnistetut muutoshaasteet, joihin innovatiivisten hankintojen avulla voidaan löytää uusia ratkaisuja. Kehitysohjelman aikana laaditaan toimenpidesuunnitelma. 

Kohderyhmä

Organisaation ylin johto (esim. kunnanjohtaja, johtoryhmän jäsen, toimialajohtaja) sekä hankintojen kanssa työskentelevät johtajat sekä asiantuntijat (esim. hankintapäällikkö, hankinta-asiantuntija, hankintoja suorittavat substanssiasiantuntijat) sekä substanssien/toimialojen asiantuntijat ja kehittämisasiantuntijat julkisella sektorilla.  

Ohjelma ja aikataulu vuonna 2021

Haku- ja valintaprosessi

Innovaatio-akatemiaan voi osallistua erillisen haun kautta. Vuoden 2021 akatemiaan haku oli auki 31.8.-30.9.2021, jonka jälkeen kaikki hakijat haastateltiin.

Ohjelman aikataulu

Ennakkotehtävän toteuttaminen

Osallistujille lähetetään ennakkotehtävä Kick off -tilaisuuden kutsun yhteydessä lokakuun alussa. 

Innovaatio-akatemian Kick off 19.10.

Yhteinen tilaisuus kaikille kuudelle organisaatiolle verkossa. 

Toimenpidesuunnittelu ja organisaatiokohtaiset sparraukset

  • Ensimmäinen organisaatiokohtainen sparraus marraskuussa 2021 (2 h).

  • Toinen organisaatiokohtainen sparraus joulukuussa 2021 (2 h).

Organisaatiokohtaisissa sparrauksissa toimenpidesuunnitelmat valmistellaan KEINO-kummien tukemana. 

Suunnitelmien pilotointi ja esittely organisaation johtoryhmälle

Suunnitelmia pilotoidaan  alkuvuodesta 2022. Osallistujaorganisaatio esittelee toimenpidesuunnitelmansa sekä pilottinsa organisaation johtoryhmälle.

Innovaatio-akatemian päätöstilaisuus

Kaikkien osallistujaorganisaatioiden yhteinen päätöstilaisuus helmikuussa 2022.

Tavoite

Innovatiivisten hankintojen johtamisen kehitysohjelman aikana organisaatiot laativat toimenpidesuunnitelman, johon kirjataan tavoitteet, toimintamalli, vastuut ja toimenpiteet. Konkreettisena kehityskohteena tunnistetaan 1-3 innovaatiohaastetta, joissa yhdistyvät uudistumistarve sekä hankinnan toteutus. Lisäksi hahmotellaan alustava suunnitelma siitä, miten innovatiiviset hankinnat kytketään johtamisjärjestelmään (budjettisykli, toiminnan ja talouden suunnittelun vuosikello, tulosohjaus, investointi- ja hankintasuunnitelmat jne.)

Miten päästä mukaan Innovaatio-akatemiaan?

Ohjelmaan hakeminen edellyttää, että organisaatio on suorittanut joko KEINO-akatemian tai TOIMI I –ohjelman tai osallistuu TOIMI II –ohjelmaan. Kehitysohjelmaan osallistuvat organisaatiot käyvät läpi kaksivaiheisen hakuprosessin, jossa hakemusten ja haastattelujen perusteella mukaan valitaan kuusi julkisorganisaatiota.

Hakijoiden valinnassa painotetaan:

  1.  kehittämishalukkuutta ja tahtotilaa innovatiivisten hankintojen kehittämiseen,
  2. johdon sitoutumista muutoksen toteuttamiseen,
  3. alustavaa uudistumistarpeen tunnistamista (esim. palvelutarpeen muutos, tuottavuushaaste, digitalisaatio, hiilineutraalisuus tai merkittävä investointikohde),
  4. monialaisen tiimin (mm. toimiala, hankinnat, kehitys) osallistumista valmennukseen.