Teema-akatemiat

Henkilö työskentelee tietokoneella

Teema-akatemiat ovat hankintojen vaikuttavuuden johtamisen syventäviä kehitysohjelmia. Ne keskittyvät tiettyyn teemaan tai strategiseen tavoitteeseen.

Hankkijoiden, hankintajohdon ja hankintaorganisaatioiden tieto-taitoja syventävät teema-akatemiat on suunnattu hankintojen johtamisen kehittämistä jo toteuttaneille organisaatioille, esimerkiksi hankintojen johtamisen perusteiden ohjelmia (KEINO-akatemia, TOIMI I ja II) suorittaneille​.

Teema-akatemioihin järjestetään aina erillinen haku.

Innovaatio-akatemia

Innovaatio-akatemia auttaa organisaatioita tunnistamaan itselleen sopiva tapa johtaa uudistumista innovatiivisten hankintojen avulla. Lähtökohtana ovat vaikuttavuustavoitteet ja tunnistetut muutoshaasteet, joihin innovatiivisten hankintojen avulla voidaan löytää uusia ratkaisuja.

Lue lisää Innovaatio-akatemiasta

Sosiaalisen vastuun akatemia

Sosiaalisesti kestävien hankintojen akatemian tavoitteena on ohjata osallistujaorganisaatiota tunnistamaan kullekin organisaatiolle sopiva tapa edistää hankinnoilla sosiaalisen vastuun/kestävyyden  tavoitteita, kuten hankinnoilla työllistämistä tai ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien kunnioittamisen edistämistä hankintojen avulla.

Lue lisää sosiaalisen vastuun akatemiasta

Vähähiilisten hankintojen akatemia

Vähähiilisten hankintojen akatemian tavoitteena on auttaa osallistuja organisaatioita tekemään hankintojen johtamisen toimintamalli ja kategoriakohtaiset toteuttamissuunnitelmat​ vähähiilisten hankintojen toteuttamiseksi. Ohjelman aikana tunnistetaan kategoriakohtaiset päästöjen vähennysmahdollisuudet ja merkittävimmät kategoriat (vähähiilisyyspotentiaalit)​.  

Lue lisää vähähiilisyys-akatemiasta

Kiertotalous-akatemia

Kiertotalouden teema-akatemia tarjoaa asiantuntijoiden valmennusta kiertotalouden edistämiseksi julkisilla hankinnoilla. Kiertotaloushankinnoilla voidaan vähentää luonnonvarojen kulutusta, saada aikaan kustannussäästöjä sekä luoda alueellista hyvinvointia.

Lue lisää kiertotalous-akatemiasta