Rahoitusmahdollisuudet

Kädet ojentamassa lamppua

Yksi keino vauhdittaa kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja on hakea hankinnan valmistelun ja suunnittelun tueksi rahoitusta. Rahoitusta voidaan hakea rahoituspalvelusta ja rahoittajasta riippuen myös innovatiivisen hankinnan kehitys- ja pilotointityön sekä investoinnin kustannuksiin. 

Rahoitusmahdollisuudet Suomessa

  • Business Finland tarjoaa rahoitusta julkisille hankintayksiköille, jotka tähtäävät palvelun ja toiminnan uudistamiseen.
  • Business Finlandin innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitus kohdistuu hankinnan valmistelu-, suunnittelu ja kehitysvaiheeseen.
    • Rahoitusta voi käyttää mm. markkinakartoituksen toteuttamiseen, hankinnan määrittelyyn ja hankintamenettelyn valintaan, kumppanien kilpailutukseen sekä kehittämisestä ja pilotoinnista maksettaviin korvauksiin. Hyväksyttäviin kustannuksiin kuuluu myös tarvittava asiantuntijatuki esimerkiksi hankintamenettelyn valintaan ja läpivientiin. 
  • Business Finlandin rahoitus on projektin sisällöstä riippuen 40 tai 50 % avustusta. 

Kuva IJH-rahoituksen mahdollisuuksista
Business Finlandin IJH-rahoitus

Lisätietoja Business Finlandin innovatiivisten julkisten hankintojen rahoituksesta

Rahoitusmahdollisuudet EU:ssa

  • EU rahoittaa innovatiivisia julkisia hankintoja erilaisten ohjelmien kautta.
  • EU-rahoituksella tuetaan merkittävää lisäarvoa tuottavia kansainvälisiä hankkeita, joiden vaikutus ulottuu kotimaan rajojen ulkopuolelle. EU tavoittelee rahoituksella innovaatiotoiminnan kysyntälähtöisen volyymin kasvua sekä markkinoiden avaamista yritysten uusille ratkaisuille.
  • Erilaiset EU-rahoitusmahdollisuudet on koottu EU-rahoitusneuvontapalveluun. Kansallinen EU-rahoitusneuvontapalvelu tarjoaa maksutonta tietoa ja neuvontaa Euroopan unionin rahoitusohjelmista ja -tuotteista. Business Finlandin toteuttamaa EU-rahoitusneuvontapalvelua rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö. 

Kansallinen EU-rahoitusneuvonta

Hankintayksiköiden on mahdollista saada KEINOlta tukea ja sparrausta rahoitusten hakuvaiheessa, ole siis aktiivisesti yhteydessä ja kerro tarpeesi!

tags