Neuvontapalvelu

kirjeitä kännykästä

KEINO tarjoaa kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin liittyvää neuvontaa julkisille organisaatiolle. Maksuttomasta neuvontapalvelusta saa tietoa muun muassa siitä, miten edetä kestävän tai innovatiivisen hankinnan valmistelussa tai miten kestävyys- ja innovatiivisuusnäkökulmat kannattaa huomioida hankintastrategiassa.

KEINOn neuvontapalveluun voi olla yhteydessä pienissä ja suurissa  kysymyksissä.  Parhaiten voimme olla avuksi, kun yhteydenotto tapahtuu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lähetä neuvontapyyntö osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi

Yhteyttä voi ottaa hankintojen strategiseen suunnitteluun, johtamiseen tai yksittäisen hankinnan valmisteluun, toteutukseen tai seurantaan liittyvissä kysymyksissä. KEINO antaa käytännönläheistä neuvontaa, joka perustuu tutkimustietoon, hyviin käytäntöihin Suomessa ja muissa maissa sekä tietoon markkinatilanteesta.

Neuvonnasta vastaavat KEINO-konsortion asiantuntijat SYKEstä, Motivasta, Hanselista, VTT:stä ja Business Finlandista sekä KEINOn alueelliset muutosagentit.

KEINOn tarjoama neuvonta koskee hankintastrategian ja -prosessin eri vaiheita:

  • Hankintastrategian laatiminen, toiminnallistaminen ja viestintä.
  • Hankintojen johtamiseen liityvät kysymykset.
  • Hankintaprosessin eri vaiheet, kuten tarvekartoitus, markkinakartoitus ja tavoitteiden, tulosten tai kriteerien muotoilu, todentamisvaihtoehdot, sopimusehdot, hankintoihin liittyvä viestintä sekä vaikutusten arviointi.

KEINOn tarjoamaan neuvontaan ei kuulu esimerkiksi tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen, kilpailutuksen valmistelu tai hankintalakiin liityvät kysymykset. Neuvontaan ei myöskään sisälly syväluotaava sparraus, jota toteutamme erillisissä sparrausohjelmissa.

Kehitä hankintaosaamistasi

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen perusteet -verkkokoulutus

Vähähiiliset julkiset hankinnat -webinaarisarja

Vähähiilisten hankintojen pelikirja

Tutustu kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin

Kestävät hankinnat

Innovatiiviset hankinnat

Miten tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

Hankintaesimerkit