KEINO-muutosagentit

muutosagenttien alueet 2022

Julkisten hankintojen muutosagentit toimivat KEINO-osaamiskeskuksen paikallisina yhteyshenkilöinä ja tuovat osaamiskeskuksen toimintaa lähemmäksi käytännön toimijoita.

KEINO-muutosagentit toimivat paikallisesti kestävien ja innovatiivisten hankintojen neuvonantajina, levittävät hyviä käytänteitä, keräävät tietoja alueellisista tarpeista sekä kokoavat ja koordinoivat alueellisia verkostoja.

Ole yhteydessä KEINO-muutosagenttiin, jos:

  • Haluat päästä alkuun kestävien tai innovatiivisten hankintojen toteuttamisessa.
  • Toivoisit saavasi esimerkkejä kestävistä ja innovatiivisista hankinnoista alueellasi tai voisit jakaa omasi.
  • Kaipaat neuvoja vaikuttavaan hankintaan tähtäävässä markkinavuoropuhelussa tai sparrausta yksittäisen hankinnan valmisteluun.
  • Etsit yleisesti tietoa alueen tilanteesta, verkostoista ja yhteistyömahdollisuuksista julkisissa hankinnoissa.
  • Tarvitset tukea KEINOn tarjoamien palveluiden (esimerkiksi KEINO-akatemian kehitystehtävät) tai työkalujen (esimerkiksi Hankintatutka) kanssa.

Muutosagentteja löytyy tällä hetkellä seuraavista maakunnista:

Moni KEINO-muutosagenteista toimii myös alueensa hankintaneuvojana tai hankinta-asiamiehenä. Lue lisää näiden roolien eroista sivun Usein kysytyt kysyttyä KEINOsta lopusta (UKK).

tags