Vähäpäästöiset liikenteen hankinnat

EU:ssa hyväksyttiin kesällä 2019 päivitys direktiiviin puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä. Uudistetun direktiivin myötä jäsenvaltioille tulee sitovat velvoitteet puhtaiden ajoneuvojen osuuksiksi uusissa julkisissa hankinnoissa (ns. CVD). Valmistautumalla ajoissa tiukentuviin vaatimuksiin, hankintayksiköt voivat sujuvoittaa siirtymää ja toimia ennakoitavasti markkinoilla.

Päivitetty direktiivi koskee niitä hankkijoita, jotka tekevät hankintalainsäädännön kynnysarvon ylittäviä ajoneuvo-, kuljetuspalvelu- ja joukkoliikennepalveluhankintoja. Direktiivin myötä Suomelta vaaditaan huomattavia määriä vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttäviä ajoneuvoja. Direktiivin toteuttaminen vaatii muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön ja tämä työ on aloitettu liikenne- ja viestintäministeriössä. KEINO:n kehittäjäryhmä seuraa työtä läheltä tukee ennakoivasti osallistuvia hankintayksiköitä direktiivin vaatimuksiin valmistautumisessa.

Kehittäjäryhmän tavoitteet

  • Kehittäjäryhmän tavoitteena on seurata direktiivin päivitykseen liittyvää lainsäädäntötyötä ja auttaa hankintayksiköitä täyttämään uuden lain myötä voimaantulevat vaatimukset.
  • Ryhmässä laaditaan suunnitelmat, eli tiekartat,  eri tyyppisille hankintayksiköille direktiivin mukaiseen tilanteeseen pääsemiseksi. Suurin kohdeyleisö on kunnat, kaupungit ja ELY-keskukset.
  • Kehittäjäryhmä tarjoaa hankintayksiköille tukea markkinavuoropuhelussa ja parhaiten soveltuvien ratkaisujen hakemisessa.
  • Tavoitteena on myös viestiä direktiivistä ja sen vaatimuksista ennakoivasti, ennen kansallisen lainsäädännön muutoksia.

Kehittäjäryhmän koko ja osallistuvat organisaatiot

Vuoden 2020 alussa ryhmässä oli noin 10 organisaatiota.

Miten kehittäjäryhmän toimintaan pääsee mukaan?

  • Julkiset hankkijat pääsevät mukaan kehittäjäryhmän toimintaan ottamalla yhteyttä ryhmän vetäjään.
  • Kuljetuspalveluita tarjoavien yritysten edustajat voivat ottaa yhteyttä ryhmän vetäjään. Julkisten hankintayksiköiden ja yritysten välinen yhteistyö tarkentuu kehittäjäryhmätoiminnan edetessä.

Kehittäjäryhmän toiminta

Kehittäjäryhmätoiminnan keskiössä on hankintayksiköiden tukeminen vähäpäästöisten ajoneuvojen osuuksien suunnitelmallisessa kasvattamisessa CVD-direktiivin mukaisesti.
Kehittäjäryhmän toimintaaN kuuluu muun muassa tapaamiset, verkkokokoukset, tiedonvälitys ministeriötasolta hankkijoille ja  markkinavuoropuhelun fasilitoiminen.
Toiminnan tuloksena syntyy yhdessä laadittuja tiekarttoja, jotka tukevat direktiivin käytäntöönpanoa julkisissa hankintayksiköissä.

Tähän mennessä tapahtunut ja valmiit materiaalit

 

Jos sinulla on kysyttävää ryhmästä tai olet kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaa, ota yhteyttä ryhmän vetäjään. Vähäpäästöisen liikenteen hankinnat -kehittäjäryhmän toimintaa koordinoi Motiva Oy. Kehittäjäryhmän yhteyshenkilön tiedot löydät sivun alaidasta.

tags
kuvistuskuva liikenteestä

Direktiivipäivitys tuo julkisiin ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintoihin merkittäviä uusia vaatimuksia –artikkeli

lateral-image-left

Vähäpäästöisten liikenteen hankintojen kehittäjäryhmä viitoittaa tien puhtaiden ajoneuvojen direktiivin toimeenpanoon

lateral-image-right