Vähähiilinen rakentaminen

Vähähiilisyys ja kiertotalous ovat keskeisiä teemoja tämän päivän ja tulevaisuuden rakentamisessa. Suomessa rakentaminen kattaa noin viidenneksen julkisen sektorin hankinnoista. Kuntien ja kaupunkien investoinneissa rakentamisen ja peruskorjauksen osuus on lähes puolet.

Rakentamisen hankinnoissa piilee merkittävä mahdollisuus edistää vähähiilisiä* ja kiertotalousratkaisuja ja tehdä sen avulla kuntien ja alueiden ilmasto- ja resurssitehokkuustavoitteista totta. Vähähiilisestä rakentamisesta voidaan tehdä ”tavallinen tapa toimia” ja ottaa vähähiilisyys keskeiseksi tavoitteeksi rakennusten suunnittelussa ja hankintaprosessissa.

KEINO edistää vähähiilistä rakentamista ja tukee hallituksen tavoitetta hiilijalanjäljen huomioimisesta rakentamisen hankkeissa.

Tavoitteena on:

  • Edistää vähähiilistä ja kiertotalouden mukaista rakentamista Suomessa.

  • Löytää keskeisimmät vähähiilisyyteen liittyvät näkökohdat ja kytkeä ne rakennushankkeiden suunnitteluvaiheeseen sekä kehittää näitä tukevia hankinnan kriteerejä ja määrittelyjä.

  • Viestiä Suomessa tehdyistä vähähiilisen rakentamisen esimerkkihankinnoista.

Vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmä

Vähähiilisten palvelurakennusten kehittäjäryhmässä on ollut vuoteen 2021 asti noin 40 henkilöjäsentä 11 kunnasta. Lisäksi vähähiilisten uimahallien kehittäjäryhmässä on ollut osallistujia 10 kunnasta. Osallistujat ovat olleet hankkijoita, sekä hankintojen tekemiseen osallistuvia tahoja ja ympäristöasiantuntijoita. Toiminnan keskiössä ovat olleet yhteiset tapaamiset ja vertaisoppiminen. 

Kehittäjäryhmän toiminta

Vuodesta 2022 KEINOn vähähiilisen rakentamisen teema keskittyy ryhmän aiempien oppien jakamiseen ja skaalaamiseen. Oppeja on koottu mm. keskeisistä vähähiilisen rakentamisen tavoitteista, ja niiden huomioimisesta hankintaprosessin eri vaiheissa. Vähähiilisten uimahallien opit on koottu oppaaksi. Lisäksi viestitään hyvistä toteutuneista esimerkeistä. 

KEINOn asiantuntijaryhmä auttaa vähähiilisyyteen ja kiertotalouteen liittyvien näkökohtien huomioimisessa, priorisoimisessa, laskennan työkaluissa, sekä soveltuvien tavoitteiden ja kriteerien asettamisessa hankintoihin. 

Tähän mennessä tapahtunut ja valmiit materiaalit

Kohti vähäpäästöistä rakennuskantaa -katsaus (pdf)

Uutinen ja opas: Vähähiilisten uimahallinen vapaaehtoiset hankintarkriteerit
 

Jos sinulla on kysyttävää ryhmästä, ota yhteyttä katriina.alhola(at)syke.fi tai sara-tuuli.siiskonen(at)syke.fi.

*Vähähiilisyys tarkoittaa sitä, että rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyy mahdollisimman vähän kasvihuonekaasupäästöjä. Tavoitteena on energiatehokkuuden ja pienempien ympäristövaikutusten lisäksi terveellinen, turvallinen ja toimiva julkinen rakennus, joka soveltuu erilaisiin käyttötarkoituksiin. 

Kiertotalous hankinnoissa

Kiertotalouden rakennusmateriaalien markkinakatsaus 2019

Esimerkkejä rakentamisen uusiotuotteista ja -materiaaleista.

lateral-image-left
Webinaarikuva

Webinaari: Vähähiilinen rakentaminen

Varsinais-Suomen kuntien teknisen sektorin verkkotapaaminen 14.5.2019

lateral-image-right