Päättyneet kehittäjäryhmät

Kuva, jossa ihmisiä istumassa pöydän ääressä

Kehittäjäryhmien toiminta päättyy, kun ryhmässä asetetut tavoitteet on saavutettu tai ryhmän yhteistyölle ei ole akuuttia tarvetta. Tältä sivulta löydät päättyneiden kehittäjäryhmien lyhyet kuvaukset, keskeiset tapaamiset sekä tuotetut materiaalit. 

Alustaratkaisut-kehittäjäryhmä

Ryhmän tavoitteena oli sparrata ja tukea alustoja kehittäviä julkistoimijoita ja edistää alustatalouden kehittymistä ja alustaratkaisujen hyödyntämistä julkissektorilla.

Alustat ja API:t opetustoimi -kehittäjäryhmä

Ryhmän tavoitteena oli tuoda yhteen alan toimijoita, kuntia ja yrityksiä, vauhdittaa opetustoimen ja opetuksen digitalisaatiota sekä luoda kokonaiskuva opetustoimen digitalisaation kehittämishankkeista. 

Alustat ja API:t vesihuolto -kehittäjäryhmä

Ryhmän tavoitteena oli lisätä alustapalveluiden hankintaosaamista vesilaitoksissa ja koota toimijat yhteen tunnistamaan jaettuja tavoitteita ja rakentamaan alusta- ja datayhteistyötä.

Alustat, API:t ja yhdistellyt kuljetukset -kehittäjäryhmä

Ryhmän tavoitteena oli tarttua digitalisaation mahdollisuuksiin liikennealan haasteiden ratkaisemisessa hankintoja hyödyntäen. Kehittäjäryhmä tukee niitä hankintayksiköitä, jotka haluavat rakentaa alustoja ja rapintoja sekä niitä, jotka haluavat kehittää henkilökuljetusten hankintaa toiminnan tehostamiseksi.

Julkiset tilat käyttöön 24/7 -kehittäjäryhmä

Ryhmän tavoitteena oli jakaa tietoa ja kokemuksia avoimen lähdekoodin hankinnoista, tunnistaa kehittämiskohteita avoimen lähdekoodin käyttöönottoon liittyen sekä arvioida hankintamalleja ja tarkastella eri tapoja toteuttaa kehitystä ja hankintaa.

Puhdas sisäilma -kehittäjäryhmä

Ryhmän tavoitteena oli koota hankkijoita yhteen ja edistää ymmärrystä sisäilmaratkaisujen hankinnasta, herättää markkinatoimijoiden kiinnostus ratkaisujen kehittämiseen ja Koota tietoa ja edistää tiedonvaihtoa sisäilmaratkaisuista, tarpeista ja hankintakokemuksista.

Pilaantuneiden maiden kunnostuksen urakkahankintojen (PIMA) kehittäjäryhmä

Ryhmän tavoitteena oli edistää kestävien ja innovatiivisten kunnostusmenetelmien käyttöönottoa pilaantuneiden maiden kunnostusurakoissa Suomessa sekä tunnistaa ja koota yhteen hyvät esimerkit pilaantuneiden maiden urakkahankinnoista, ja soveltaa niistä saatua tietoa hankintojen kestävyyden ja innovatiivisuuden kehittämisessä.

Sote-palveluiden hankinnat -kehittäjäryhmä

Ryhmän tavoitteena oli kehittää sosiaalipalveluja hankkivien tahojen yhteistyössä uusi innovatiivinen ja yleisesti hyödynnettävän sopimusmalli sosiaalipalveluiden hankintaan. Uusi sopimusmalli koskee pitkäaikaisten sosiaalipalveluiden hankkimista ja toimii sosiaalipalveluiden hankintasopimusten pohjana. 

Sosiaalipalveluissa on tunnistettu vahva tarve uudelle hankinta- ja sopimusmallille. Sosiaalipalvelut kilpailutetaan pääosin hankintalain EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen menettelyillä. Tästä esimerkkinä avoimella menettelyllä kilpailutettu puitejärjestely, joka ei sovellu pitkäkestoisten palveluiden asiakaslähtöiseen kilpailuttamiseen. 

Hankinnoilla työllistämisen kehittäjäryhmä

Ryhmän tavoitteena oli tukea hankinnoilla työllistämisen toimintamallin leviämistä ja käyttöönottoa hankintayksiköissä. Hankinnoilla työllistämisen toimintamallin jalkautusta ja kehittämistä tehtiin yhteistyössä sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla (SIEPP) -hankkeen kanssa.