Kehittäjäryhmät

Neljä kättä pitämässä kiinni toisistaan

Hankintojen kehittäjäryhmä on julkisista hankkijoista koostuva väliaikainen ryhmittymä, joka muodostuu yhteisten hankintatarpeiden ympärille.

Kehittäjäryhmät keskittyvät erityisesti hankintojen valmistelu- ja suunnitteluprosessin kehittämiseen ja keskeinen osa toimintaa on hankinta-asiantuntijoiden ja -yksiköiden välisen yhteistyön ja vertaistuen lisääminen.

Toiminta voi konkretisoitua esimerkiksi
•    yhteisten ennakoivien markkinavuoropuheluiden toteuttamisena.
•    erilaisten työkalujen ja kriteeristöjen luomisena.
•    mallien ja kokeilualustojen kehittämisenä.

Toiminnan tavoitteena on
•    tehostaa ja tukea uusien ratkaisujen ja toimintamallien skaalautumista.
•    viestiä markkinoille julkisten hankintayksiköiden tahtotilasta ja tarpeista.
•    lisätä kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamista.

Julkinen sektori voi toimia merkittävänä markkinoiden avaajana uusille ratkaisuille. Kehittäjäryhmistä tunnistetaan toimijoita, jotka ovat näiden ratkaisujen potentiaalisia edelläkävijäasiakkaita. 

Kehittäjäryhmissä tehdään yhteistyötä toimialan muiden toimijoiden, esimerkiksi tutkimusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän kanssa. Kehittäjäryhmätoiminta on siten suunnattu hankintayksiköiden lisäksi myös yrityksille, liiketoimintaekosysteemeille ja verkostoille, jotka kehittävät ratkaisuja markkinoita ennakoiden. 

Kehittäjäryhmätoimintaan osallistuminen on maksutonta. Mukaan pääset ilmaisemalla kiinnostuksesi kehittäjäryhmästä vastaavalle henkilölle.