Sisäleikkivälineet green deal -kriteerit

Sisäleikkivälineiden green deal -kriteerit on julkaistu lokakuussa 2022. Kriteerit koskevat leluja jotka ovat osin tai täysin leikkikäyttöön tarkoitettuja. Green dealin taustalla on kansallinen kemikaaliohjelma, jossa määritellään julkiset hankinnat yhdeksi keinoksi minimoida ympäristö- ja terveysriskejä. Sopimuksen tavoitteena on julkisten hankintojen kautta vähentää haitallisia kemikaaleja (aineita) varhaiskasvatuksen ympäristössä, sekä lisätä pohjoismaisen ympäristömerkinnän saaneiden tuotteiden ja palveluiden hankintaa ja siten vähentää lasten kokonaiskemikaalialtistumista.

tags