KEINO-osaamiskeskuksen toimintakertomukset

KEINOn toiminta lanseerattiin työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilaisuudessa 1.3.2018. 

KEINO-osaamiskeskuksen toimintakertomus 2018-2019

Ensimmäisen vuoden toimintaketomus avaa sitä, miten KEINOlle asetettujen tavoitteiden saavuttamista on edistetty neljällä sen eri painopistealueella sekä listaa muutamia toiminnan avainlukuja. Lisäksi kertomuksesta löytyy rahoittajan,TEMin, näkemys ensimmäisestä toimintavuodesta sekä kommentteja kohderyhmän edustajilta. 

KEINOn toimintakertomus 2018-2019 (pdf)

Katso myös alla oleva koostevideo ensimmäisen vuoden tunnelmista. 

This content is only visible when the visitor has consented to marketing cookies.

Please accept marketing-cookies to watch this content.KEINO-osaamiskeskuksen toimintakertomus 2019-2020

Keino-osaamiskeskuksen toisen vuoden toiminnasta (2019-2020) löydät lisätietoja Keinon johtavan koordinaattorin kirjoittamasta blogikirjoituksesta.

"Kaksi vuotta Keinoa -blogikirjoitus".

KEINO-osaamiskeskuksen toimintakertomus 2020-2021

Keinon toiminnasta ja kolmivuotistaipaleesta löydät lisätietoa TEM:n teettämästä arviosta toiminta-arviosta:

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskuksen (KEINO) arviointi