KEINO-osaamiskeskus

kuvituskuva

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on osa hallitusohjelman toteutusta. Toimintaamme ohjaa ja rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö. KEINO on konsortio, jonka eri osa-alueiden toteuttamisesta ja yhdessä kehittämisestä vastaavat Motiva Oy, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Hansel Oy. 

KEINO-osaamiskeskuksessa kehitämme julkisen sektorin kyvykkyyttä kestävien ja innovatiivisten hankintojen hyödyntämiseen, vahvistamme julkisen sektorin ja yritysten välistä yhteistyötä sekä lisäämme kestävien ja innovatiivisten hankintojen määrää ja vaikuttavuutta.
 
Toimintamme painopisteitä vuosina 2022–2023 ovat:

  • uusien ratkaisujen hankinnat,
  • kaupunkien kanssa tehtyjen ekosysteemisopimusten toimeenpano sekä
  • oppien jalostaminen käytännön työkaluiksi ja toimintamalleiksi hankintayksiköille.

Näiden ohella me KEINO-osaamiskeskuksessa jatkamme muun muassa mittaamisen ja neuvontapalvelujen kehittämistä, sekä valmistelemme käytännön työkaluja ja toimintamalleja hankintayksiköiden hyödynnettäväksi. 

Läpileikkaavina painopisteinä toiminnassamme ovat vähähiilisyyden, kiertotalouden, digitalisaation sekä datan hyödyntämisen edistäminen.

Konsortiomme jäsenet laativat vuosittain meille asetettujen tavoitteiden edistämiseksi tarkemman toimintasuunnitelman. Toimintakauden 2022–2023 suunnittelun lähtökohtina ovat olleet Marinin hallitusohjelman lisäksi Innovatiivisten julkisten hankintojen toimenpidesuunnitelma 2020–2023, valtakunnallinen julkisten hankintojen strategia (Hankinta-Suomi) sekä kesäkuussa 2021 valmistunut KEINO-osaamiskeskuksen arviointi.

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa vuosittain noin 20 prosenttia BKT:stä eli n. 47 mrd. euroa. Ostoja yrityksiltä tehdään 31 mrd. eurolla. Kestävillä ja innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla voidaan edesauttaa uusien ratkaisujen ja teknologioiden kehitystä ja käyttöönottoa ja parantaa siten palvelujen laatua. Samalla julkinen sektori kannustaa yrityksiä t&k- ja innovaatiotoimintaan, nopeuttaa uusien ratkaisujen leviämistä ja yritysten kasvua. Hankkimalla laajasti uusia ratkaisuja, julkinen sektori voi edistää referenssimarkkinoiden ja viennin kehitystä.

tags

KEINO-konsortion organisaatiot ja roolit

KEINOn palvelut

KEINO-osaajat

Hankintojen KEINO-muutosagentit

KEINO-osaamiskeskuksen rekisteriseloste ja tietosuoja

KEINOn saavutettavuus-seloste