Päästöttömät työmaat green deal -konsepti ja vähimmäiskriteerit

työmaa

Päästöttömän työmaan konseptin ensimmäinen versio on valmistunut keväällä 2021. Sopimukseen liittyneet organisaatiot käyttävät konseptia urakoihinsa soveltuvin osin ja konseptia päivitetään sopimuskauden aikana.

Tutustu Päästöttömät työmaat -konseptiin

Liite 1: Yhteiset vähimmäiskriteerit päästöttömissä työmaissa

 

tags