Yleisesti tilannetietoa hankinnoista

Vihkoja ja kyniä pöydällä

Tutki hankintoja on Hanselin ja valtiovarainministeriön luoma palvelu, jonka avulla kansalaiset ja yritykset saavat tietoa valtion ja kuntien hankinnoista. Sivustolla voi tarkastella, mitä valtio ja kunnat hankkivat ja mihin julkisia varoja käytetään. Yrityksille palvelu tarjoaa tietoa markkinoista. Hankintoihin voi tutustua esimerkiksi organisaation tai kategorian mukaan.

Tutkihankintoja.fi

Open tender -hankkeen tarkoitus on lisätä avoimuutta julkisiin hankintoihin. Open tender sivustolla voi etsiä ja analysoida tietoja julkisista hankinnoista 33 lainsäädäntöalueelta (28 EU-jäsenmaata, Norja, EU:n toimielimet, Islanti, Sveitsi ja Georgia). Hankintadataa visualisoidaan neljässä eri kategoriassa: markkina-analyysi, hallinnollinen kapasiteetti, avoimuus ja rehellisyys. 

Hankintadata on koottu noin 20 eri lähteestä. "Kun avoimia tietoja ei ole saatavilla, Opentender etsii ja poimii tietoja tuhansilta verkkosivuilta ja pyrkii luomaan jäsennellyn tietokannan tämän tiedon perusteelta. Tämän jälkeen ryhmittelemme kaikki jokaiseen hintakilpailuun liittyvät julkaisut ja pyrimme luomaan kattavan kuvan kyseisestä julkisesta hankinnasta. Lähteet ja tiedot vaihtelevat maittain, joten jokaiselle lähteelle luodaan räätälöity ohjelmisto" sivustolla kerrotaan. 

Open tender Suomi