Tilannekuvat julkisista hankinnoista Suomessa

Yläpuolelta otettu kuva työskentelevästä henkilöstä

Julkisen sektorin rooli kestävien tuotteiden ja palveluiden hankkijana on merkittävä. Kaikki Suomen julkiset hankinnat muodostavat vuosittain noin 47 miljardin euron potin. Tällaisen summan vastuullisella kohdistamisella on valtava vaikutus yhteiskuntaamme ja sen tulevaisuuteen. 

KEINO on kartoittanut hankintojen tilannetta Suomessa kolmesta eri näkökulmasta:

  • miten hankintoja johdetaan Suomen eri julkisissa organisaatioissa,
  • mikä on osaamisen tila ja taso hankintojen kestävyyden ja innovatiivisuuden osalta sekä
  • kuinka innovatiivisia ja kestäviä julkiset hankinnat Suomessa ovat.

Kartoitukset antavat arvokasta tietoa siitä, millainen julkisten hankintojen tilanne on Suomessa. Lue lisää kunkin kartoituksen tuloksista alla olevien linkkien kautta.

Olemme koonneet muita tutkimuksia, selvityksiä, opinnäytetöitä ja raportteja sivulle "Tutkimuksia julkisista hankinnoista Suomessa". 

Strateginen johtaminen hankinnoissa

Tulokset KEINOn johtamiskartoituksesta

Kestävyys ja innovatiivisuus hankinnoissa

Tulokset KEINOn hankintakartoituksesta

Innovatiivisuus ja kestävyysosaaminen hankinnoissa

Tulokset KEINOn osaamiskartoituksesta

Tutkimuksia julkisista hankinnoista Suomessa

KEINOn kokoama listaus