Vähähiiliset julkiset hankinnat -webinaarisarja

Vähähiiliset julkiset hankinnat

Monilla julkisilla hankkijoilla, kuten kaupungeilla, kunnilla ja valtiolla on hiilineutraalisuustavoitteita, joista ensimmäisten tulisi täyttyä jo seuraavan 10 vuoden aikana. Hankintojen kautta on mahdollista vaikuttaa näiden tavoitteiden toteutumiseen, kun tunnistetaan hankintojen vaikutuskeinot oikeissa tuoteryhmissä.

KEINO-osaamiskeskus järjestää yhteistyössä Espoon, Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupunkien, sekä usean Pirkanmaalaisen kunnan ja muutaman maakunnan kanssa vähähiilisten julkisten hankintojen webinaarisarjan. Webinaarisarjan tavoitteena on kehittää hankkijoiden tietoja ja toimintatapoja vähähiilisempään suuntaan sekä tarjota konkreettisia case-esimerkkejä ja kriteerimalleja hankintojen valmistelun tueksi.

Webinaarisarja koostuu kolmesta webinaarista, joista jokainen keskittyy vähähiilisiin hankintoihin, mutta eri näkökulmista. Webinaarien välissä osallistujilla on mahdollisuus tehdä välitehtäviä, joihin voi saada tukea ja apua KEINO-osaamiskeskuksen asiantuntijoilta.

Webinaarisarjan tavoite

Hankinta-asiantuntijoiden osaaminen ja ymmärrys vähähiilisten hankintojen toteuttamisesta kasvaa. He tunnistavat millaisilla hankinnoilla on suurin merkitys vähähiilisyyden edistämisessä ja millä toimenpiteillä on vaikuttavuutta He myös osaavat etsiä ratkaisuja ja vinkkejä eri lähteistä ja hyödyntää muita asiantuntijoita hankinnan valmistelussa. 

Kenelle

Webinaarisarja on tarkoitettu henkilöille, jotka tekevät julkisia hankintoja. Sarjan ensimmäistä osaa suosittelemme lisäksi niille henkilöille, joita kiinnostaa julkisten hankintojen mahdollisuus toimia  strategisten tavoitteiden saavuttamisen keinona.

Webinaarisarjan osiot

Miten hankkia vähähiilisesti I: Johdanto vähähiilisiin hankintoihin, hankintojen hiilijalanjälki ja muut ympäristövaikutukset sekä hankinnat keinona saavuttaa strategiset tavoitteet

 • Sisältö
  • Johdanto hiilineutraalisuuteen ja vähähiilisiin hankintoihin
  • Julkisten hankintojen hiilijalanjälki ja ympäristövaikutukset
   • Esimerkkejä hankintojen hiilijalanjälkilaskelmista
   • Datan hyödyntäminen arvioinnissa
  • Miten hyödyntää hankintoja strategisten tavoitteiden saavuttamisessa?
   • Esimerkkejä organisaatiotason strategioista
   • Mitä on hankintojen strateginen johtaminen
   • Kansallinen hankintastrategia Hankinta-Suomi
  • Yhteenveto

Osio 1 -ladattava esitysmateriaali

Katso osan 1 tallenne:

 

Miten hankkia vähähiilisesti II: lainsäädäntö, laskurien hyödyntäminen ja esimerkit

 • Perjantai 11.9.2020 klo 9-10.30
   
 • Sisältö
  • Hiili- ja ympäristöjalanjäljen hyödyntäminen hankinnoissa:
   • Katsaus nykyiseen lainsäädäntöön
   • Hiili- ja ympäristöjalanjälkilaskurit ja -tarkastelut: Mihin tuoteryhmiin on jo olemassa soveltuvia menetelmiä, milloin näitä kannattaa käyttää, mitä haasteita voi tulla vastaan?
  • Tuoteryhmäkohtaisia esimerkkejä ja työkaluja
   • Esimerkiksi:
    • Rakentaminen
    • Kiinteistön kunnossapito
    • Pesulapalvelut ja puhtaanapito
    • Liikenne ja liikkuminen
    • Elintarvikkeet ja ateriapalvelu

Osio 2 - ladattava esitysmateriaali

Osio 2 - ladattavat kysymykset ja vastaukset

Katso osan 2 tallenne

Miten hankkia vähähiilisesti III: hankinnan suunnittelu, toteutus, seuranta ja arviointi

 • Perjantai 9.10.2020 klo 9-10.30
   
 • Sisältö
  • Hankinnan suunnittelu:
   • Hankintamenetelmät
   • Vuoropuhelu tilaajien ja toimittajien välillä
   • Sopimusehdot ja niiden hyödyntäminen
  • Seuranta- ja päästövaikutusten arviointi
  • Hankinnan sopimuskausi
   • Sopimusehtojen seuranta ja yhteistyö toimittajan kanssa

Osio 3 - ladattava esitysmateriaali

Katso osan 3 tallenne

 

tags

Tulevat tapahtumat