Koulutus ja kurssit

Kaksi ihmistä pöydän ääressä

Korkeakoulujen hankintaopetus

Alla löydät kootusti eri korkeakoulujen Suomessa järjestettävää hankintaopetusta:

Ammattikorkeakoulut 

Julkisten hankintojen erillisiä opintokokonaisuuksia ovat mm.:

SEAMK - Julkiset hankinnat, 10 opintopisteen kokonaisuus

METROPOLIA - Julkiset hankinnat insinööreille, ylempi AMK

METROPOLIA - Julkiset hankinnat tradenomeille, ylempi AMK

JAMK - Opiskele hankintaosaajaksi, 30 opintopisteen kokonaisuus 

Yliopistot

Julkisen hankinnan osaamisen kehittämistä tarjotaan mm. osana kaupallisten aineiden koulutusta sekä osana oikeustieteen opintoja oikeustieteellisissä tiedekunnissa. Oikeustieteellisessä tiedekunnassa julkisten hankintojen opetusta sisältyy perusopetukseen ja sitä tarjotaan myös valinnaisena kurssina. Joissain yliopistoissa julkiset hankinnat -kurssi on mahdollista suorittaa myös avoimen yliopiston kautta. 

Vaasan yliopistossa on mahdollista suorittaa Hankintatoimen MBA-opinnot

KEINO-osaamiskeskuksen verkkokoulutukset itsenäiseen opiskeluun

Kestävät julkiset hankinnat tarkoittavat hankintoja, joissa otetaan huomioon ympäristö, sosiaaliset näkökohdat ja taloudellisuus. Kestävien ja innovatiivisten hankintojen avulla julkinen sektori voi tuottaa laadukkaampia palveluja ja tehdä taloudellisesti järkeviä hankintoja, joista syntyy vähemmän ympäristövaikutuksia ja jotka lisäävät kestävää hyvinvointia.

KEINOn tuottamassa verkkokoulutuksessa opit:

  • Mitä kestävät ja innovatiiviset hankinnat ovat
  • Miksi on tärkeää, että ne toteutuvat julkisella sektorilla
  • Miten ja millä tavoilla kestäviä ja innovatiivisia hankintoja toteutetaan

Julkisilla hankinnoilla kestävä tulevaisuus -verkkokoulutus eOppivan verkkosivuilla.

Muut kurssit ja koulutukset

Erilaisia hankintakoulutuksia hankinnan ja ostotoiminnan ammattilaisille | Hankintakoulutukset, HAUS

Julkisten hankintojen kurssit (eri toimijoita) | Koulutus.fi -portaali