Julkisten hankintojen opetus ja tutkintotarjonta Suomessa

Julkisten hankintojen opetusta tarjotaan Suomessa korkeakouluissa sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa. Lisäksi räätälöidympiä julkisten hankintojen kursseja järjestävät yksityiset toimijat, kuten yritykset ja yhdistykset.

Myös KEINO-osaamiskeskus on laatinut omia opetussisältöjä, joita löydät KEINOn Materiaalipankista.