Hankinnan vaikuttavuus ja vaikutukset - ennakkoarvioinnin opas

KENELLE TÄMÄ OPAS ON TARKOITETTU?

Tämä hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakkoarviointia ja mittaamista käsittelevä opas on tarkoitettu julkisten organisaatioiden ylimmälle johdolle, talous- ja strategiajohdolle ja laajalle kohdeyleisölle strategisten tavoitteiden laatijoista hankinnan käytännön toimenpiteiden tekijöille. Laaja kohderyhmä kuvastaa hankintojen suunnittelun, valmistelun ja vaikutusten arvioinnin monivaiheisuutta ja poikkileikkaavuutta organisaatiossa: hankinnan vaikuttavuuden ennakkoarviointi tulee huomioida strategisten tavoitteiden asettamisesta lähtien hankinnan kilpailuttamiseen saakka.

Oppaan tarkoitus on vahvistaa julkisten organisaatioiden investointien, urakoiden ja hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuustavoitteiden ennakoivaa ja kokonaisvaltaista huomioimista.

MITÄ TÄMÄ OPAS SISÄLTÄÄ?

Oppaassa kuvataan julkisen hankinnan vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakkoarvioinnin prosessi, joka on jaettu neljään vaiheeseen:

 1. Tunnista vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakkoarviointitarve
 2. Määrittele vaikuttavuustavoitteet ja seurattavat vaikutukset
 3. Laadi mittarit vaikutusten arvioimiseksi
 4. Sisällytä arviointiprosessin tulokset kilpailutukseen ja hankinta-asiakirjoihin

Oppaassa on käsitelty esimerkkeinä kahta erilaista hankintatapausta:

 • Jyväskylän kaupungin nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen hankintaa (ko. SIB-hankkeessa hankinnan kohteena ovat vaikutukset suoritteiden sijaan, ja sijoittajat rahoittavat hankittavat palvelut. Hankkija maksaa vain saavutetuista vaikutuksista.)
  sekä
 • Hyvinkään Joutsenmerkityn päiväkodin hankintaa, selventämään ennakkoarvioinnin eri vaiheita.

Lisäksi oppaassa on linkkejä muihin materiaaleihin, joiden tarkoitus on auttaa lukijaa löytämään syventävää materiaalia aiheesta. 

Lataa opas pdf-versiona tästä.

Voit myös ladata oppaasta löytyvät liitteet eli arviointiohjeet/-pohjat erillisinä tiedostoina:

 1. Hankintojen potentiaalisten vaikutusten arviointilomake (PDF) 

 1. Hankintojen innovaatiopotentiaalin arviointilomake (PDF) , SÄHKÖINEN ARVIOINTILOMAKE: Täyttämällä innovaatiopotentiaalin sähköisen lomakkeen, arvioinnin tekijä pääsee näkemään myös yhteenvedon/keskiarvon muiden innovaatiopotentiaalin arvioinnin tehneiden vastauksista. Löydät sähköisenä alla olevan linkin kautta: Hankintojen innovaatiopotentiaalin arviointilomake (SÄHKÖINEN) 

 1. Hankintojen vaikuttavuusketjun arviointipohja (PDF)