Hankinnan markkinakartoitus

Kaksi henkilöä keskustelee

Kun yksittäisen hankinnan toteuttamisen aika lähestyy, tarvitaan täsmätietoa markkinoilla olevista ratkaisuista hankintatarpeen täyttämiseen. Hankinnan kohde ja se, kuinka valmiiksi hankinnan kohde on jo määritelty ja kuvattu, ratkaisevat, millainen markkinakartoitus ja markkinavuoropuhelu on järkevä toteuttaa.  

KEINOn tuottama Hankinnan markkinakartoitus -opas sisältää tietoa markkinakartoituksen toteuttamisesta ja eri vaiheista. Oppaaseen on koottu keskeisiä käsitteitä ja tietoa muun muassa siitä milloin ja kenen toimesta markkinakartoitus kannattaa toteuttaa. Oppaassa on myös osio "miten toteuttaa markkinakartoitus tai -vuoropuhelu", jossa on lisätietoa siitä, mitä ennakkoilmoitus ja tietopyyntö sisältävät ja millä eri tavoilla markkinavuoropuhelu voidaan toteuttaa.

Lue Hankinnan markkinakartoitus -opas täältä. 

tags