Hankinnan suunnittelu

Neljä ihmistä työpöydän ääressä

Hankintaa valmisteltaessa lähdetään liikkeelle organisaation tarpeesta ja tavoitteesta ja määritellään, millaista vaikuttavuutta eli yhteiskunnallista hyötyä (esim. hiilineutraalius) tilaaja haluaa saada aikaan. Sen jälkeen määritellään, millaiset myönteiset vaikutukset eli konkreettiset muutokset (esim. päästötön liikenne) saavat aikaan tavoiteltavan hyödyn ja vastaavat tilaajan tarpeeseen. Nämä vaikutukset asetetaan hankinnan kohteeksi.

Valmisteluvaiheessa on tärkeää lisätä ja päivittää osaamista tarjolla olevista ratkaisuista eli kartoittaa markkinoiden valmius vastata asetettuihin tavoitteisiin ja tarpeisiin. Osana valmistelua on myös hyödyllistä selvittää, olisiko hankintaan ja sen valmisteluun mahdollista saada ulkopuolista rahoitusta. 

Tavoitteena hankinnan kestävyys

Tavoitteena hankinnan innovatiivisuus

Hankinnan rahoitusmahdollisuudet

Markkinakartoitus