Miten tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

Ihmisiä työpöydän ääressä

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen tekemiseen löytyy useita keinoja. Kansallinen hankintalaki (1397/2016) kannustaa ja mahdollistaa ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamisen tehtäessä julkisia hankintoja. Hankintoja voidaan käyttää tehokkaammin julkisen kysynnän ohjauskeinona, kun hankintayksiköissä pystytään asettamaan hankinnoille tavoitteita ja seuraamaan niiden toteutumista.  

Kun organisaatio ryhtyy toteuttamaan kestäviä ja innovatiivisia hankintoja, on tehtävä valinta, mistä tuoteryhmistä lähdetään liikkeelle ja millä saadaan aikaan merkittävin vaikutus. Lähes kaikissa hankinnoissa on mahdollista löytää uusia, kestävämpiä ja vaihtoehtoisia ratkaisumahdollisuuksia. Resursseja on kuitenkin aina rajallisesti: siksi on oleellista pohtia, mihin hankintoihin panostetaan.   

Hankinnan tavoitteiden painotuksessa tulee huomioida se, mitkä tavoitteet ovat organisaatiolle strategisesti tärkeitä kuten myös, mitkä kestävyysnäkökohdat ovat valituissa tuoteryhmissä merkittäviä ja onko valitussa hankinnassa innovaatiopotentiaalia. On tärkeää tunnistaa, mihin hankinnalla voidaan vaikuttaa, ja mihin tarvitaan esimerkiksi toimintatapojen tai organisaatiokulttuurin muutosta.   

Julkisilla hankinnoilla kestävä tulevaisuus -verkkokoulutus 

KEINO-osaamiskeskuksen asiantuntijat ovat yhdessä laatineet julkisille hankkijoille tarkoitetun maksuttoman verkkokoulutuksen, jossa tutustutaan kestävien ja innovatiivisten hankintojen perusteisiin. Koulutus on tarkoitettu kaikille julkisia hankintoja tekeville henkilöille, jotka haluavat oppia, mitä kestävät ja innovatiiviset hankinnat ovat. 

Julkisilla hankinnoilla kestävä tulevaisuus -verkkokoulutus eOppivassa