Vertaisoppiminen kansainvälisesti

Mikäli alla olevat hankintoihin liittyvät tarpeet ja vastaavat omiasi, kannattaa katse suunnata Suomen rajojen ulkopuolelle.  

  • Kaipaat inspiraatiota sekä esimerkkejä kestävistä ja innovatiivisista hankinnoista sekä rahoitusmahdollisuuksista 

  • Haluat oppia kansainvälisiltä hankintojen huippuosaajilta 

  • Tavoittelet kansainvälisesti kiinnostavia ratkaisuja 

  • Haluat toimia edelläkävijänä ja levittää hyviä käytäntöjä kotimaassa sekä viestiä omasta edelläkävijyydestä kansainvälisesti  

  • Opintomatkat ja vertaisoppiminen eurooppalaisiin hankintayksiköihin kiinnostavat   

Verkostoituminen kansainvälisissä projekteissa eurooppalaisten hankinta-asiantuntijoiden kanssa vauhdittaa kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja. Oppimalla kansainvälisistä hyvistä käytännöistä hankintayksiköt voivat kehittää omaa toimintaansa ja levittää osaamista edelleen kotimaassa.  

KEINO suosittelee seuraavia kansainvälisiä vertaisoppimisohjelmia: