Esimerkkejä energiatehokkuutta parantavista hankinnoista

aurinkopaneelit

Julkisella sektorilla suurin osa energiasta kuluu kiinteistöjen lämmitykseen ja niiden muuhun energiankäyttöön sekä esimerkiksi joukkoliikenne- ja kuljetuspalveluihin. Energiatehokkuutta kannattaa vaatia muissakin hankinnan kohteissa.

Julkisten hankintojen vaatimuksilla voidaan vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden energiankulutukseen elinkaaren eri vaiheissa. Useisiin hankintakategorioihin löytyy selkeitä ja käyttökelpoisia energiatehokkuutta edistäviä vaatimuksia tai vertailuperusteita.

Tässä poimintoja hankinnoista, joissa on ollut tavoitteena energiatehokkuuden parantaminen:

Asuinkerrostalojen peruskorjauksen suunnittelun hankinta ja kehitystyö - Case Helsingin kaupunki

Kontulankaari 11:n peruskorjauksessa tavoiteltiin kustannustehokkainta ratkaisua kohteen energiatehokkuuden parantamiseksi ja elinkaaren hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Myös kiertotaloutta haluttiin edistää jo hankkeen suunnitteluvaiheessa uudelleenkäyttöselvityksen ja –suunnitelman avulla.

Kartoittamalla ja kokeilemalla erilaisia ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet huomioivia vaihtoehtoja haluttiin myös lisätä kaupunkitasoista ymmärrystä vähäpäästöisestä ja resurssiviisaasta korjausrakentamisesta, sillä konkreettisia kokemuksia esimerkiksi hiilijalanjälkilaskennan, energiaoptimoinnin ja kiertotalousratkaisujen käytöstä peruskorjauksissa on vielä vähän.

Lue koko case-kuvaus

Aurinkovoimaloiden dynaamisen hankintajärjestelmän kilpailutus ja markkinakartoitus - Case Hansel Oy

Aurinkovoimaloiden dynaamisen hankintajärjestelmän tavoite on tarjota kaikille julkisille hankintayksiköille helppo ja luotettava tapa hankkia kaiken kokoiset aurinkopaneelijärjestelmät ja -voimalat sekä kaikki niihin tarvittavat oheistuotteet ja -palvelut. Aurinkovoimaloita hankitaan pääsääntöisesti vähentämään päästöjä ja pienentämään sähkölaskua. Aurinkovoimaloiden suunnittelu, asennus ja huolto sekä niiden komponenttien valmistus tuovat työtä Suomeen ja etenkin PK-sektorille. Hanselin dynaamisessa hankintajärjestelmässä mukana olevat toimittajat ovat sitoutuneet Hanselin Code of Conductiin. Tämä sitouttaa toimittajat ja heidän alihankkijansa myös sosiaalisesti vastuulliseen hankintaan.

Lue koko case-kuvaus

Energiansäästöä kunnan kiinteistöihin: Poistoilmalämpöpumpun hankinta uimahalliin - Case Kurikan kaupunki

Uimahallin poistoilmalämpöpumpun hankinnalla tavoiteltiin energiansäästöä. Uimahallissa oli jo aiemmin lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihtokone, jonka lisäksi asennettiin poistoilmalämpöpumppu (PILP). Poistoilmalämpöpumppu poistaa kosteutta ilmasta ja ottaa lämpöä talteen, joten se on optimi ratkaisu uimahallia ajatellen, koska se vähentää ilmanvaihtokoneen ja allastilan kosteusrasitusta.

Poistoilmalämpöpumpun avulla talteenotettu energia hyödynnetään tuloilman jälkilämmityksessä ja mahdollinen ylimääräinen energia siirretään allasprosessiin. Poistoilmalämpöpumppu toimii ympäri vuoden hyvällä hyötysuhteella.

Lue koko case-kuvaus

Rakennuksen energiasuunnittelun hankinta – Case Karin kampus, Rauman kaupunki

Energiasuunnittelun erillishankinnan tavoitteena oli tukea Karin kampuksen ja sille rakennettavan uuden uimahallin energiaratkaisujen valintaa. Simulaatioihin perustuvalla optimoinnilla haettiin mahdollisista energiaratkaisuista yhdistelmät ja mitoitukset, joilla sekä kampuksen ostoenergiankulutus että elinkaarikustannus olisivat mahdollisimman pienet. Tilaajan tavoitteena oli myös hyödyntää kampuksella uusiutuvia energianlähteitä.

Lue koko case-kuvaus

 

Tutustu kaikkiin KEINOn hankintaesimerkkeihin

 

tags