Hankinta-Suomi: Hankintatutkijoiden toinen tapaaminen

Hankinta-Suomi logo

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Etätapaaminen
Tapahtuman järjestäjä
Hankinta-Suomi-ohjelma

Hankinta-Suomi-toimenpideohjelman Hankintataitojen kehittäminen –teemaryhmän tavoitteena on varmistaa vaikuttava ja laadukas hankintojen tutkimustoiminta. Tämän tavoitteen edistämiseksi kutsumme hankintatutkijat mukaan etätapaamisiin.

Tavoitteena on tukea tutkimustiedon hyödyntämistä julkisella sektorilla, saada uusia tutkimusideoita yhteistyössä julkisen sektorin toimijoiden kanssa sekä edistää hankintatutkijoiden yhteistyötä kansallisella tasolla.

Ensimmäisessä hankintatutkijoiden tapaamisessa 8.11.2022 keskusteltiin mm. siitä, hyödynnetäänkö tutkimustietoa riittävästi julkisella sektorilla. Tapaamisille toivottiin jatkoa ja seuraava etätapaaminen järjestetään 6.2.2023 klo 13-15. Mukaan ovat tervetulleita kaikki hankintatutkijat.